เครื่องถอดยางแบบล็อคลม ( มีถังระเบิดลมอยู่ด้านหลัง )

  

 

 

  

 

เครื่องถอดยางแบบล็อคลม ( มีถังระเบิดลม ยู่ด้านหลัง ) เครื่องถอดยางแบบล็อคลม ( มีถังระเบิดลม ยู่ด้านหลัง ) เครื่องถอดยางแบบล็อคลม ( มีถังระเบิดลม ยู่ด้านหลัง ) 

 

 

฿43,500
Visitors: 948,887