ลูกรอก 1-5 ตัน 3 เมตร

 

1 ตัน 3 เมตร 1,500 bath.
2 ตัน 3 เมตร 2,000 bath.
3 ตัน 3 เมตร 2,600 bath
5 ตัน 3 เมตร 3,900 bath.
 
รอกโซ่
       ประโยชน์  
เครื่องทุ่นแรง ในการยกของที่มีมากหนัก 
       วิธีใช้
1.เราต้องนำ รอกมาค้อง หรือจับ กับคานเหล็กที่เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อย
2.นำปลายตะขอมาค้องกับสิ่งของที่เรา จะยกขึ้น  ให้พอดีตามที่เราถนัด
3.แร้วดึงโซ่ ลงมา  และสิ่งจะถูกดึงขึ้นไป ตามที่เรากำหนด. 
      ข้อควรระวัง 
 ไม่ควรไปอยู่ใต้สิ่งของที่เรายกอยู่  

ลูกลอก1-5ตัน 3เมตร฿1,500
จำนวน:
Visitors: 717,890