ปั๊มลม 260 ลิตร มอเตอร์ 3HP FS2080 2 หัวสูบ (รุ่น K-260A)

ถังปั๊มลม ขนาด 260 ลิตร

  

  

มอเตอร์ปั้มลมมิตชู

     มอเตอร์ปั้มลมมิตชูมอเตอร์ปั้มลมมิตชู 

มอเตอร์ปั้มลมมิตชู

 ฿36,000
จำนวน:
Visitors: 717,890