เบาะนอนซ่อมรถแบบยาว สีแดง

 

ประโยชน์ของการใช้งานเบาะนอนซ่อมรถยนต์

          เพื่อใช้ในการนำเราตัวเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถได้ง่ายเนื่องจากเบาะนนซ่อมรถยนต์จะมีล้อทำให้สะดวกในการใช้งาน และช่วยลดการเกิดการบาดเจ็บเพราะถ้าหากเราไม่ใช้เบาะนอนซ่อมเวลาเลื่อนตัวเข้าออกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

  

 


฿750
จำนวน:
Visitors: 717,889