ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่องแบบใช้ลม (รุ่น HC-2097)


  

ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่องแบบใช้ลม รุ่น HC - 2097ถังดูดถ่ายน้ำมันเครื่อง HPMM ขนาดถังบรรจุ  70 ลิตร มีวาล์วป้องกันการระเบิดของหลอดพักน้ำมัน หลอดพักน้ำมันทำจากพลาสติกใสสังเคราะห์พิเศษมีหัววาล์วแบบลูกบอลที่หัวฉีด ป้องกันการไหลย้อนกลับของน้ำมัน  

 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับประกันโถแก้วกรณีลูกค้าใช้งานผิดประเภทเช่น ไปดูดน้ำมันเบรคจนโถร้าว เป็นต้น

 

                 **การจัดส่ง และ ติดตั้ง และ รับประกันสินค้า เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด**


฿10,000
จำนวน:
Visitors: 718,342