ลิฟท์กรรไกร 4.5 เมตร 5 ตันสำหรับเครื่องตั้งศูนย์แบบ HQ แบบฝังพื้น (รุ่น DJ-001)

  

ลิฟท์กรรไกร 4.5เมตร 5 ตันสำหรับเครื่องตั้งศูนย์ฝังพื้นแบบ HQ (รุ่น DJ-001) 

 

 

     ลิฟท์เอ็กซ์แบบฝังพื้นสำหรับใช้กับเครื่องตังศูนย์ 

  

 ลิฟท์เอกซ์เครื่องตั้งศูนย์

   ข้อดี

  เวลารถที่มีน้ำหนัก เช่น รถไฮโซ อย่าง BMW BENZ (7 ที่นั้ง) ขึ้นลิฟท์แล้ว ลิฟท์จะไม่สั่น จะทำให้หมายเลขที่เครื่องตั้งศูนย์ วัดออกมา คือ แม่นยำ ไม่มีผิดพลาด

 ฿200,000
จำนวน:
Visitors: 719,819