ลิฟท์กรรไกร 4.5 เมตร 4 ตันสำหรับเครื่องตั้งศูนย์ไม่ฝังพื้นแบบ HQ            (รุ่น CDJ-001)

ลิฟท์กรรไกร 4.5 เมตร 4 ตันสำหรับเครื่องตั้งศูนย์ไม่ฝังพื้นแบบ HQ (รุ่น CDJ-001) 

ลิฟท์กรรไกร4.5เมตร 4ตันสำหรับเครื่องตั้งศูนย์ไม่ฝังพื้นแบบ HQ

 

  

 


฿210,000
จำนวน:
Visitors: 718,335