ตะกั่วตอกแม็ก,ตะกั่วตอกกะทะ (J1-015)ขนาด 5 - 50 กรัม

 

 ตะกั่วตอกแม็ก , ตะกั่วตอกกะทะ มีทั้งหมด 10 ขนาด

ความแตกต่างระหว่าง ตะกั่วตอกแม็ก และ ตะกั่วตอกกะทะ 

           1. ตะกั่วตอกแม็กและตะกั่วตอกกระทะมีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายกัน
           2. ตะกั่วตอกกะทะมีร่องขอบกะทะที่แคบกว่าตะกั่วแม็ก 

 

 

Visitors: 1,010,260