ลิฟท์สะพานตั้งศูนย์ (แบบยาว)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

Visitors: 770,568