เครื่องถอดยางล็อกมือ (รุ่น 706A)

 

 

Visitors: 770,141